دانلود آهنگ میلاد باران – من مال تو ، تو مال من

[ad_1]

بخوایی خط میکشم دور همه عشقم میگم به هر کسی این عشقمه عشقم

به پات میریزم این دنیا رو با این که کمه عشقم کمه عشقم

بخوایی پیش همه دستاتو میگیرم میخوام ثابت کنم واسه تو میمیرم

بگو هر چی خودت خواستی همون میشه بخوایی هستم نخوایی میرم

من مال تو تو مال من با تو خوبه حال من بارون داره عطر تو رو میکشه دنبال من

هر جا برم پرته توئه این حواس بی حواس عاشق شدن کار دله عادت دیوونه هاست

بخوایی خط میکشم دور همه عشقم میگم به هر کسی این عشقمه عشقم

به پات میریزم این دنیا رو با این که کمه عشقم کمه عشقم

بخوایی پیش همه دستاتو میگیرم میخوام ثابت کنم واسه تو میمیرم

بگو هر چی خودت خواستی همون میشه بخوایی هستم نخوایی میرم

من مال تو تو مال من با تو خوبه حال من بارون داره عطر تو رو میکشه دنبال من

هر جا برم پرته توئه این حواس بی حواس عاشق شدن کار دله عادت دیوونه هاست

[ad_2]

لینک منبع